ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Thursday, June 26, 2014

ေမာင္႔ သစၥာ

ေမာင္႔ သစၥာ
++++++
Photo: ေမာင္႔ သစၥာ
++++++

ေရာင္ေသြးစုံစြာ ပန္းမာလာနဲ႔
ပန္းမ်ဳိးေထြေထြ ေဝဆာပြင္႔ဖူး
ရွိခဲ႔ဖူးဟု ေမာင္ သိပါ၏ ။

ထိုပန္းမ်ားစြာ ဖူးမ်ားစြာကို
အသင္႔ေၿခြနမ္း လက္တည့္စမ္းကာ
အေဖာ္မၿဖစ္ သာယာခ်စ္နဲ႔
အေပ်ာ္ခ်စ္ဆို ေမာင္ ေၾကာက္ပါ၏ ။

ရိုးတံၿဖာလို႔ ၾကာရိုးမွီႏွယ္
ညွာတံေဝစီ ပြင္႔ၾကရွိေသာ္
တစ္ခက္တည္းမွ တစ္ပြင္႔လွကို
သစၥာဆိုကာ ေမာင္ ခ်စ္ပါ၏ ။

ၿပင္မွာမေတြ႔ အြန္မွာေတြ႔ကာ
မေတြ႔မၿမင္ မဆုံခင္လည္း
စိတ္တြင္ရည္စူး ေမာင္႔ခ်စ္ဦးဟု
သက္ဆုံးခ်စ္လို႔ ေပါင္းေဖာ္ပါမယ္
ဆုပန္ရြယ္ ၿမတ္ဘုရားထံသို႔တည္ ။

ထိုမွတစ္ပါး ေမတၱာထားလို႔
ႏွစ္လႊာတစ္ပြင္႔ သစၥာဆင္႔ကာ
ဘဝၾကမၼာ ေၿမမခခင္
လက္ခ်င္းဆြဲကိုင္ ၿပံဳးပန္းလွိဳင္၍
ပိုင္ဆိုင္သည့္ေမာင္ ၿဖစ္ပါရေစ ။ ။

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)
ေရာင္ေသြးစုံစြာ ပန္းမာလာနဲ႔
ပန္းမ်ဳိးေထြေထြ ေဝဆာပြင္႔ဖူး
ရွိခဲ႔ဖူးဟု ေမာင္ သိပါ၏ ။


ထိုပန္းမ်ားစြာ ဖူးမ်ားစြာကို
အသင္႔ေၿခြနမ္း လက္တည့္စမ္းကာ
အေဖာ္မၿဖစ္ သာယာခ်စ္နဲ႔
အေပ်ာ္ခ်စ္ဆို ေမာင္ ေၾကာက္ပါ၏ ။

ရိုးတံၿဖာလို႔ ၾကာရိုးမွီႏွယ္
ညွာတံေဝစီ ပြင္႔ၾကရွိေသာ္
တစ္ခက္တည္းမွ တစ္ပြင္႔လွကို
သစၥာဆိုကာ ေမာင္ ခ်စ္ပါ၏ ။

ၿပင္မွာမေတြ႔ အြန္မွာေတြ႔ကာ
မေတြ႔မၿမင္ မဆုံခင္လည္း
စိတ္တြင္ရည္စူး ေမာင္႔ခ်စ္ဦးဟု
သက္ဆုံးခ်စ္လို႔ ေပါင္းေဖာ္ပါမယ္
ဆုပန္ရြယ္ ၿမတ္ဘုရားထံသို႔တည္ ။

ထိုမွတစ္ပါး ေမတၱာထားလို႔
ႏွစ္လႊာတစ္ပြင္႔ သစၥာဆင္႔ကာ
ဘဝၾကမၼာ ေၿမမခခင္
လက္ခ်င္းဆြဲကိုင္ ၿပံဳးပန္းလွိဳင္၍
ပိုင္ဆိုင္သည့္ေမာင္ ၿဖစ္ပါရေစ ။ ။

No comments:

Post a Comment