ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Thursday, June 26, 2014

သိပ္ ခ်စ္ တယ္ ခင္

Photo: သိပ္ ခ်စ္ တယ္ ခင္
**************

အလ်ား ရယ္ အနံ မရွိေပမယ္႔
အသြား အၿပန္ ေမတၱာစစ္ေတြက
တစ္ကယ္ တစ္ကယ္ ရွိခဲ႔ေလမွေတာ႔
ခင္ ရယ္
ေမာင္႔ ေမတၱာေတြ အမွန္ေပးပါမယ္
ခ်စ္ခြင္႔ေလးေတာ႔ ေပးပါကြယ္ ...

ခင္ ေရ
မ်ဳိသိပ္ကာ ရင္မွာထားေပမယ္႔
တိတ္တခိုးရယ္ ေဝဒနာပိုးေတြက
ေမာင္႔ ရင္မွာ လာလာ တိုးေလေတာ႔
ဆုတ္ရင္လည္းဆူး စားလည္းရူးမုိ႔
ခင္ မွ ခင္ ပဲ ရစ္ တစ္ ဝဲ နဲ႔
ေန ည မ်ားစြာ ခင္႔ အပါးပါ ...

ခင္ ေရ
ဖြင္႔မေၿပာေပမယ္႔ သစၥာေတြပုံပါတဲ႔
ေမာင္႔ ေမတၱာ အနႏၷေတြကိုၿဖင္႔
သိပ္ခ်စ္တာေတြ ယုံေပးေပါ႔ ခင္ .....

တစ္နိင္ငံ ေရေၿမၿခားေပမယ္႔
ေမာင္႔ ရင္မွာ အစဥ္စိုးသူမို႔
ခင္ ရယ္
ရာသက္ဆုံးထိ ခ်စ္မယ္ကြယ္ .... 

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)

သိပ္ ခ်စ္ တယ္ ခင္
**************

အလ်ား ရယ္ အနံ မရွိေပမယ္႔
အသြား အၿပန္ ေမတၱာစစ္ေတြက
တစ္ကယ္ တစ္ကယ္ ရွိခဲ႔ေလမွေတာ႔

ခင္ ရယ္
ေမာင္႔ ေမတၱာေတြ အမွန္ေပးပါမယ္
ခ်စ္ခြင္႔ေလးေတာ႔ ေပးပါကြယ္ ...

ခင္ ေရ
မ်ဳိသိပ္ကာ ရင္မွာထားေပမယ္႔
တိတ္တခိုးရယ္ ေဝဒနာပိုးေတြက
ေမာင္႔ ရင္မွာ လာလာ တိုးေလေတာ႔
ဆုတ္ရင္လည္းဆူး စားလည္းရူးမုိ႔
ခင္ မွ ခင္ ပဲ ရစ္ တစ္ ဝဲ နဲ႔
ေန ည မ်ားစြာ ခင္႔ အပါးပါ ...

ခင္ ေရ
ဖြင္႔မေၿပာေပမယ္႔ သစၥာေတြပုံပါတဲ႔
ေမာင္႔ ေမတၱာ အနႏၷေတြကိုၿဖင္႔
သိပ္ခ်စ္တာေတြ ယုံေပးေပါ႔ ခင္ .....

တစ္နိင္ငံ ေရေၿမၿခားေပမယ္႔
ေမာင္႔ ရင္မွာ အစဥ္စိုးသူမို႔
ခင္ ရယ္
ရာသက္ဆုံးထိ ခ်စ္မယ္ကြယ္ .... 

No comments:

Post a Comment