ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Tuesday, June 10, 2014

နားမလည္သူ သို႔

နားမလည္သူ သို႔
-------------------
Photo: နားမလည္သူ သို႔
-------------------

ဒီမွာ အမိ ေရ
အေကာင့္ဖြင့္ေပးမူ႔အေၾကာင္းျပဳလို႔
အမိ ေကြၽးတာ အမိ တိုက္တာ
ေသာက္ခ်င္ စားခ်င္ ထင္ေနပါမ်ား
အမိ မွားမယ္

ဒီမွာ အမိ ေရ
ညီမသဖြယ္ မွတ္ယူလြယ္၍
ေစတနာ စကားေျပာပါညားလည္း
အမိ မျပင္ အမိ မဆင္ျခင္
အမိ အမွား အမိ ရမယ္ 
တိုးတက္ေနတဲ့ သည္ေခတ္ႀကီးမွာ
ဆက္သြယ္သမူ မျပဳအားပဲ
အက်ဳိး အေၾကာင္း အဆိုး အေကာင္း
ဘာမွ မသိ မွတ္ထင္ မိေသာ္
လူကိုယ္ လူျခင္း စာနာ ကင္းလို႔
ေလးစား မအပ္ တန္ဖိုး မထား
အမိ ျပဳညားေသာ္ 
အမိ အမွားမွတ္ယူ မထားပဲ
ဗဟုသုတေလးေတာ့ ရေစကြယ္ 
ဆုံးမလိုက္ပါတယ္ အမိ ရယ္

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)
ဒီမွာ အမိ ေရ
အေကာင့္ဖြင့္ေပးမူ႔အေၾကာင္းျပဳလို႔
အမိ ေကြၽးတာ အမိ တိုက္တာ

ေသာက္ခ်င္ စားခ်င္ ထင္ေနပါမ်ား
အမိ မွားမယ္

ဒီမွာ အမိ ေရ
ညီမသဖြယ္ မွတ္ယူလြယ္၍
ေစတနာ စကားေျပာပါညားလည္း
အမိ မျပင္ အမိ မဆင္ျခင္
အမိ အမွား အမိ ရမယ္
တိုးတက္ေနတဲ့ သည္ေခတ္ႀကီးမွာ
ဆက္သြယ္သမူ မျပဳအားပဲ
အက်ဳိး အေၾကာင္း အဆိုး အေကာင္း
ဘာမွ မသိ မွတ္ထင္ မိေသာ္
လူကိုယ္ လူျခင္း စာနာ ကင္းလို႔
ေလးစား မအပ္ တန္ဖိုး မထား
အမိ ျပဳညားေသာ္
အမိ အမွားမွတ္ယူ မထားပဲ
ဗဟုသုတေလးေတာ့ ရေစကြယ္
ဆုံးမလိုက္ပါတယ္ အမိ ရယ္

No comments:

Post a Comment