ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Friday, May 9, 2014

ယံု ၾကည္ မွ ခ်စ္


ယံု ၾကည္ မွ ခ်စ္
++++++++
Photo: ယံု ၾကည္ မွ ခ်စ္
++++++++

ငါ႔ အခ်စ္ကို မွတ္ေက်ာက္မတင္နဲ႔

ခ်စာေနတဲ႔ ေလာကၾကီးမွာ

ငါ႔ အခ်စ္ေတြကို ၿဖင္႔

မသမာမွႈေတြ မပါေစၿခင္ဘူး

ယုံၾကည္ရင္ ခ်စ္ မယုံၾကည္ရင္ လစ္ .....

ငါ႔ အခ်စ္ေတြကို ေစ်းလာမၿဖတ္နဲ႔

စိန္ ေရႊ ေငြ ေက်ာက္ ေတြလို 

ခဏတာ ပကာသန ဆန္ေသာ

တဒဂၤ အခ်စ္မ်ဳးိ မဟုတ္ဘူး

ဆံၿဖဴသြားက်ဳိး ထာဝရအခ်စ္မ်ဳိး

ယုံၾကည္ရင္ ခ်စ္ မယုံၾကည္ရင္ လစ္ ......

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)
ငါ႔ အခ်စ္ကို မွတ္ေက်ာက္မတင္နဲ႔

ခ်စာေနတဲ႔ ေလာကၾကီးမွာ

ငါ႔ အခ်စ္ေတြကို ၿဖင္႔

မသမာမွႈေတြ မပါေစၿခင္ဘူး

ယုံၾကည္ရင္ ခ်စ္ မယုံၾကည္ရင္ လစ္ .....

ငါ႔ အခ်စ္ေတြကို ေစ်းလာမၿဖတ္နဲ႔

စိန္ ေရႊ ေငြ ေက်ာက္ ေတြလို

ခဏတာ ပကာသန ဆန္ေသာ

တဒဂၤ အခ်စ္မ်ဳးိ မဟုတ္ဘူး

ဆံၿဖဴသြားက်ဳိး ထာဝရအခ်စ္မ်ဳိး

ယုံၾကည္ရင္ ခ်စ္ မယုံၾကည္ရင္ လစ္ ......

No comments:

Post a Comment