ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Thursday, May 15, 2014

ဂႏၷဝင္ အေမ


ဂႏၷဝင္ အေမ
__/\__/\__
Photo: ဂႏၷဝင္ အေမ
__/\__/\__

လွဆုံး မ်က္ႏွာ
ရွာေသာ္ မေတြ႔
မိုးေၿမ တစ္ခြင္
ေၿခဆန္႔ ငင္လို႔
ရွာမိတယ္ေလး မိတယ္ေလး ။

အၾကည္ဆုံး ေရ
ဘယ္မွာ ရွာရ
ရွာေသာ္ မေတြ႔
ၾကည့္လည္း မၿမင္
စိတ္ မရႊင္ေတာ႔
ေတာ နဲ႔ ေတာင္ မ်ား
အေရာက္ သြားလို႔
ေဖြမိတယ္ေလး မိတယ္ေလး ။

ေမႊး ပ်ံ႕သင္းေသာ
ပန္း န႔ံသာေတြ
ဂနိင္ မွာလား
ၿမိဳင္ မွာလားနဲ႔
ဥယ်ာဥ္ တစ္ခြင္
လြန္စုံလင္ လည္း
ရွာေဖြသူ ပမ္း
စိတ္ေတြ ႏြမ္း လို႔
ကြ်မ္းမိတယ္ေလး မိတယ္ေလး ။

မိုက္ေနာင္တ နဲ႔
ေမာလ် အိမ္ၿပန္
စီး၍ အၾကိဳ
အေမ အိုကို
ၾကည့္မိ ပါမွ
အို ...
အလွဆုံး မ်က္ႏွာ
အေမ႔ ေမတၱာနဲ႔
အၾကည္ဆုံး ေရက
ဂရုဏာ ေရ မ်ား
သီတာေရ မ်ားနဲ႔
ေမႊးပ်ံ႕မႈ႕က
နံ႔သာ ရဂုံ
အလြန္ စုံမို႔
သား မိုက္ေနာင္တ သား ေနာင္တ ၿဖင္႔
ရွိခိုး လီလီ ဦးႏွိမ္႔ခ်ီရင္း
ရင္မွာ ထာဝရ 
အစဥ္သာ ဂါရဝပါ အေမ ။ ။

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)

(11/5/2014 တြင္က်ေရာက္ေသာ အေမမ်ားေန႔အတြက္ ဤကဗ်ာေလးၿဖင္႔ ပုခတ္လႊဲေသာ ၾကိဳးကိုင္ရွင္အေမမ်ားအားလုံးသို႔ လက္ဆယ္ၿဖာထိပ္မွာမိုးလို႔ ကန္ေတာ႔အပ္ပါသည္)
လွဆုံး မ်က္ႏွာ
ရွာေသာ္ မေတြ႔
မိုးေၿမ တစ္ခြင္
ေၿခဆန္႔ ငင္လို႔
ရွာမိတယ္ေလး မိတယ္ေလး ။

အၾကည္ဆုံး ေရ
ဘယ္မွာ ရွာရ
ရွာေသာ္ မေတြ႔
ၾကည့္လည္း မၿမင္
စိတ္ မရႊင္ေတာ႔
ေတာ နဲ႔ ေတာင္ မ်ား
အေရာက္ သြားလို႔
ေဖြမိတယ္ေလး မိတယ္ေလး ။

ေမႊး ပ်ံ႕သင္းေသာ
ပန္း န႔ံသာေတြ
ဂနိင္ မွာလား
ၿမိဳင္ မွာလားနဲ႔
ဥယ်ာဥ္ တစ္ခြင္
လြန္စုံလင္ လည္း
ရွာေဖြသူ ပမ္း
စိတ္ေတြ ႏြမ္း လို႔
ကြ်မ္းမိတယ္ေလး မိတယ္ေလး ။

မိုက္ေနာင္တ နဲ႔
ေမာလ် အိမ္ၿပန္
စီး၍ အၾကိဳ
အေမ အိုကို
ၾကည့္မိ ပါမွ
အို ...
အလွဆုံး မ်က္ႏွာ
အေမ႔ ေမတၱာနဲ႔
အၾကည္ဆုံး ေရက
ဂရုဏာ ေရ မ်ား
သီတာေရ မ်ားနဲ႔
ေမႊးပ်ံ႕မႈ႕က
နံ႔သာ ရဂုံ
အလြန္ စုံမို႔
သား မိုက္ေနာင္တ သား ေနာင္တ ၿဖင္႔
ရွိခိုး လီလီ ဦးႏွိမ္႔ခ်ီရင္း
ရင္မွာ ထာဝရ
အစဥ္သာ ဂါရဝပါ အေမ ။ ။


(11/5/2014 တြင္က်ေရာက္ေသာ အေမမ်ားေန႔အတြက္ ဤကဗ်ာေလးၿဖင္႔ ပုခတ္လႊဲေသာ ၾကိဳးကိုင္ရွင္အေမမ်ားအားလုံးသို႔ လက္ဆယ္ၿဖာထိပ္မွာမိုးလို႔ ကန္ေတာ႔အပ္ပါသည္)
 

No comments:

Post a Comment