ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Saturday, May 10, 2014

ေႏြ အလွ

ေႏြ အလွ
×××××
Photo: ေႏြ အလွ
×××××

ေလ ရူး ေပြ ေပြ

ၿမဴး ကာ ေလ ေတာ႔

ရူး ရ ေဆြ ေဆြ ပု ရစ္ ဖူး ေႏြ ။

ေႏြ အ ၾကိဳ ေထာက္

ေရႊ ပိ ေတာက္ ေတြ

လွ တံ ဝင္႔ ခ်ီ

ဖူး ပြင္႔ စီ သည့္

ေႏြ သ ရုပ္ ကို ၿဖင္႔ ေဖာ္ ေလ ၿပီ ။

ဥ ၾသ ငွက္ ရယ္

ငု ဝါ ပန္း က

ၾကြား ၾကြား ဝင္႔ လို႔

ဝါး ဝါး စြံ ရင္း

ေႏြ ဓ ေလ႔ ကို

သူ တို႔ ေတြ လည္း 

ၾကိဳ ၾက ေလ ၿပီ ခါ ေတာ္ မီွ ။ ။

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)
ေလ ရူး ေပြ ေပြ

ၿမဴး ကာ ေလ ေတာ႔

ရူး ရ ေဆြ ေဆြ ပု ရစ္ ဖူး ေႏြ ။

ေႏြ အ ၾကိဳ ေထာက္

ေရႊ ပိ ေတာက္ ေတြ

လွ တံ ဝင္႔ ခ်ီ

ဖူး ပြင္႔ စီ သည့္

ေႏြ သ ရုပ္ ကို ၿဖင္႔ ေဖာ္ ေလ ၿပီ ။

ဥ ၾသ ငွက္ ရယ္

ငု ဝါ ပန္း က

ၾကြား ၾကြား ဝင္႔ လို႔

ဝါး ဝါး စြံ ရင္း

ေႏြ ဓ ေလ႔ ကို

သူ တို႔ ေတြ လည္း

ၾကိဳ ၾက ေလ ၿပီ ခါ ေတာ္ မီွ ။ ။

No comments:

Post a Comment