ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Monday, January 27, 2014

အေမ႔ေမတၱာ ဘာနဲ႔ ႏွိႈိဳင္းမလဲ

Photo: အေမ႔ေမတၱာ ဘာနဲ႔ ႏွိႈိဳင္းမလဲ
-----------------------------

မေက်နပ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး 
ေဩာ္
အေမ ေနတက္တာေပါ႔ သားရယ္ ....

ဖြားဖက္ေတာ္ အစည္အႏွစ္ေတြနဲ႔
ႏို႔ခ်ဳိေတြ အေမတိုက္ေကြ်းဘူးတယ္ ...

လူ မၿဖစ္ခင္ ဝမ္းတြင္းမယ္ေလ
အေၿခတည္ခါ သေဌၶတည္ကတည္းက
ပူ ငန္ စပ္ ခါး ေတြ ေရွာင္ခဲ႔ဘူးတယ္ ...

လူမမယ္ ကေလးအစပင္
မအိပ္မေန ၿပဳံးေပ်ာ္ေစဖို႔
ေတးသံေတြ ဘဝတ္ညံဘူးတယ္ ....

ငါ႔ သားေမာင္ ပညာေရးအတြက္
ေခါင္းေပၚဝယ္ ေစ်းဗန္း တင္လို႔
ေနပူပါ မိုးရြာေစလည္း
အေမ မမွႈပါ မေမာပမ္းပဲ
ေနကုန္ေအာင္ ေရာင္းေကြ်းဘူးတယ္ ...

ငါ႔ သားေရ
အေမ႔ ေမတၱာ ေရႊနဲ႔ မႏႈွိဳင္းနဲ႔
ေရႊတို႔မည္သည္ တန္ဖိုးရွိလည္း
အတက္ အက် ရယ္ အမယ္မယ္နဲ႔
အေမ႔ ေမတၱာ အတက္ အက် မရွိဘူး ...

ငါ႔ သားေရ
အေမ႔ ေမတၱာ စိတ္ နဲ႔ မႏွႈိဳင္းနဲ႔
စိတ္ ဆိုတာက ေနာက္ ၾကည္ ပါရဲ႕
အေမ႔ ေမတၱာ မေနာက္ ၾကည္ ဘူး ...

ငါ႔ သားေရ
အေမ႔ ေမတၱာ စမ္း နဲ႔ မႏွႈိဳင္းနဲ႔
စမ္း တို႔ မည္သည္ အစဥ္ ေအး၍
အေမ႔ ေမတၱာ အစဥ္ ေႏြး ၏ ....

ငါ႔ သားေရ
အေမ႔ ေမတၱာ ေရ နဲ႔ မႏူိဳင္းနဲ႔
ေရဆိုတာက ခမ္း ခ်င္ ခမ္း မယ္
အေမ႔ ေမတၱာ ဘယ္ခါ မခမ္း ဘူး ....

ငါ႔ သားေရ
အေမ႔ ေမတၱာ ပန္း နဲ႔ မႏွိႈဳင္းနဲ႔
ပန္း ဆိုတာေတြ ႏြမ္း ခ်င္ ႏြမ္း မယ္
အေမ႔ ေမတၱာ ထာဝစဥ္ လန္း တယ္ ....

ငါ႔ သားေမာင္ က အေတာင္စုံခါ
ရင္ဝ ေၿခကန္ ထြက္၍ ၾကံေသာ္
အေမ႔ အိုေစ သြား က်ဳိး ေစ လည္း
ေမတၱာ မအို အခ်စ္ ပိုလို႔
ကမၻာ တည္စဲ အၿပစ္မၿမင္စဲပါ
ငါ႔ သား ငါ႔ သမီး တို႔ရယ္ .....

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)

(မိဘေက်းဇူး ဆပ္နိင္ၾကပါေစ)
မေသ ခင္ေလး 
ဒီခ်ိန္ ေလးမွာ 
အေဝး ေနေန 
အနီး ေနေန
မာတာ ပီတု 
မိဘ ႏွစ္ၿဖာ 
ရႊင္ၾက ပါမွ 
တို႔မ်ား ဘဝ
လွပ အစဥ္
ေအးခ်မ္း ဘဝင္
အေမ႔ေမတၱာ ဘာနဲ႔ ႏွိႈိဳင္းမလဲ
-----------------------------

မေက်နပ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး 
ေဩာ္
အေမ ေနတက္တာေပါ႔ သားရယ္ ....

ဖြားဖက္ေတာ္ အစည္အႏွစ္ေတြနဲ႔
ႏို႔ခ်ဳိေတြ အေမတိုက္ေကြ်းဘူးတယ္ ...

လူ မၿဖစ္ခင္ ဝမ္းတြင္းမယ္ေလ
အေၿခတည္ခါ သေဌၶတည္ကတည္းက
ပူ ငန္ စပ္ ခါး ေတြ ေရွာင္ခဲ႔ဘူးတယ္ ...

လူမမယ္ ကေလးအစပင္
မအိပ္မေန ၿပဳံးေပ်ာ္ေစဖို႔
ေတးသံေတြ ဘဝတ္ညံဘူးတယ္ ....

ငါ႔ သားေမာင္ ပညာေရးအတြက္
ေခါင္းေပၚဝယ္ ေစ်းဗန္း တင္လို႔
ေနပူပါ မိုးရြာေစလည္း
အေမ မမွႈပါ မေမာပမ္းပဲ
ေနကုန္ေအာင္ ေရာင္းေကြ်းဘူးတယ္ ...

ငါ႔ သားေရ
အေမ႔ ေမတၱာ ေရႊနဲ႔ မႏႈွိဳင္းနဲ႔
ေရႊတို႔မည္သည္ တန္ဖိုးရွိလည္း
အတက္ အက် ရယ္ အမယ္မယ္နဲ႔
အေမ႔ ေမတၱာ အတက္ အက် မရွိဘူး ...

ငါ႔ သားေရ
အေမ႔ ေမတၱာ စိတ္ နဲ႔ မႏွႈိဳင္းနဲ႔
စိတ္ ဆိုတာက ေနာက္ ၾကည္ ပါရဲ႕
အေမ႔ ေမတၱာ မေနာက္ ၾကည္ ဘူး ...

ငါ႔ သားေရ
အေမ႔ ေမတၱာ စမ္း နဲ႔ မႏွႈိဳင္းနဲ႔
စမ္း တို႔ မည္သည္ အစဥ္ ေအး၍
အေမ႔ ေမတၱာ အစဥ္ ေႏြး ၏ ....

ငါ႔ သားေရ
အေမ႔ ေမတၱာ ေရ နဲ႔ မႏူိဳင္းနဲ႔
ေရဆိုတာက ခမ္း ခ်င္ ခမ္း မယ္
အေမ႔ ေမတၱာ ဘယ္ခါ မခမ္း ဘူး ....

ငါ႔ သားေရ
အေမ႔ ေမတၱာ ပန္း နဲ႔ မႏွိႈဳင္းနဲ႔
ပန္း ဆိုတာေတြ ႏြမ္း ခ်င္ ႏြမ္း မယ္
အေမ႔ ေမတၱာ ထာဝစဥ္ လန္း တယ္ ....

ငါ႔ သားေမာင္ က အေတာင္စုံခါ
ရင္ဝ ေၿခကန္ ထြက္၍ ၾကံေသာ္
အေမ႔ အိုေစ သြား က်ဳိး ေစ လည္း
ေမတၱာ မအို အခ်စ္ ပိုလို႔
ကမၻာ တည္စဲ အၿပစ္မၿမင္စဲပါ
ငါ႔ သား ငါ႔ သမီး တို႔ရယ္ .....

No comments:

Post a Comment