ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Sunday, January 26, 2014

ေမာင္႔ သ ခင္

Photo: ေမာင္႔ သ ခင္
--------------

အို ဘယ့္ သ ခင္

ေမာင့္ တံ ခ်ဴ ရွင္

လွမ္း လင့္ ခူး ႐ြယ္

ေမာင့္ ႀကံ ႐ြယ္ ေတာ့

ဆူး ေတြ ရံ သင့္

မာန္ ဂုဏ္ ျမင့္ လို႔

သ ဇင္ ဝင္ စား

ထင္ မွတ္ မွား ရင္

ပ်က္ ေႂကြ ႏွ လုံး

ၿမဲ ေသ ဆုံး မို႔

မာန္ ဂုဏ္ မ ျမင့္

ဟန္ ဂုဏ္ တင့္ ေအာင္

ဆူး ေႂကြ ခါ လင့္

ေမာင္ လွမ္း လင့္ မယ္

႐ည္ စူး ပါ တဲ့

ေက်ာ့ မူး ႏြယ္ ....

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)

ေမာင္႔ သ ခင္
--------------

အို ဘယ့္ သ ခင္

ေမာင့္ တံ ခ်ဴ ရွင္

လွမ္း လင့္ ခူး ႐ြယ္

ေမာင့္ ႀကံ ႐ြယ္ ေတာ့

ဆူး ေတြ ရံ သင့္

မာန္ ဂုဏ္ ျမင့္ လို႔

သ ဇင္ ဝင္ စား

ထင္ မွတ္ မွား ရင္

ပ်က္ ေႂကြ ႏွ လုံး

ၿမဲ ေသ ဆုံး မို႔

မာန္ ဂုဏ္ မ ျမင့္

ဟန္ ဂုဏ္ တင့္ ေအာင္

ဆူး ေႂကြ ခါ လင့္

ေမာင္ လွမ္း လင့္ မယ္

႐ည္ စူး ပါ တဲ့

ေက်ာ့ မူး ႏြယ္ ....

No comments:

Post a Comment