ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Saturday, January 25, 2014

ၿပည္ပေရာက္ ခြပ္ေဒါင္း မ်ားသို႔

Photo: ၿပည္ပေရာက္ ခြပ္ေဒါင္း မ်ားသို႔
-------------------------------

ကဲ ကဲ 
ေက်ာင္းနံရံရွိရာမွာ
တို႔ ၿပည္သူေတြ ေဒါင္းအလံစိုက္မယ္
ေရွာင္လို႔ရယ္ေၿပး ခပ္ ေဝး ေဝး ....

တုိ႔ ၿပည္ၾကီးမွာပ
စစ္ကြ်ံအၿဖစ္ေတာ႔ မေနလို႔
ကေဝပ်ဳိ ေဒါင္းသံၾကားရင္ၿဖင္႔
အလိုႏွယ္ ၾကက္သီးေတြ ထပါဘိ
သင္းတို႔ေတြ ေၿပးစမ္းကြယ္ ....

တိုင္းတစ္ပါးဝယ္ ေအာက္က်ခံရင္း
တစ္ပါးၿပည္မွာ ေဒါင္းအလံေတြ
ေပါင္းလန္ေအာင္ မစိုက္ခ်င္စမ္းနဲ႔
ကမၻာအလည္မွာ ၿမန္မာေဟ႔ရယ္လို႔
တို႔ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ မ်ဳိးခ်စ္ေတြက
ၿပခဲ႔တယ္ ၿမင္ၾကည့္စမ္းကြယ္ ....

ဇမၼဴဒီပါ တို႔ကြ်န္းမွာၿဖင္႔
သူတို႔တစ္ေတြ မင္းမွႈေနလို႔
ခင္ဗ်ားတို႔က ၿပန္မဝင္ဘူးလား
နိင္ငံကၿခား တိုင္းတစ္ပါးမွာ 
ေဒါင္းအလံေတြ ရဲေနယုံနဲ႔
ေက်ာင္းနံရံ မေၿပာနဲ႔ေနာ္
ေပါင္ ၾကားပင္ ညပ္ပါမလား
ၿပည္တစ္ခြင္ ေအးခ်မ္းေစဖို႔
တို႔ အေမ လမ္းၿပခါ ေပးေနၿပီ
ၿမန္တစ္ခြင္း လန္းရႊင္ရေအာင္
ၿပည္ပေန တို႔ခြပ္ေဒါင္းေတြက
ေက်ာင္းနံရံ ေဒါင္းအလံစိုက္ရေအာင္ပ
အေရာက္သာ လွမ္းၾကမယ္
ၿပည္ပေရာက္ ခြပ္ေဒါင္းမ်ား ......


(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)
ၿပည္ပေရာက္ ခြပ္ေဒါင္း မ်ားသို႔
-------------------------------

ကဲ ကဲ 
ေက်ာင္းနံရံရွိရာမွာ
တို႔ ၿပည္သူေတြ ေဒါင္းအလံစိုက္မယ္
ေရွာင္လို႔ရယ္ေၿပး ခပ္ ေဝး ေဝး ....

တုိ႔ ၿပည္ၾကီးမွာပ
စစ္ကြ်ံအၿဖစ္ေတာ႔ မေနလို႔
ကေဝပ်ဳိ ေဒါင္းသံၾကားရင္ၿဖင္႔
အလိုႏွယ္ ၾကက္သီးေတြ ထပါဘိ
သင္းတို႔ေတြ ေၿပးစမ္းကြယ္ ....

တိုင္းတစ္ပါးဝယ္ ေအာက္က်ခံရင္း
တစ္ပါးၿပည္မွာ ေဒါင္းအလံေတြ
ေပါင္းလန္ေအာင္ မစိုက္ခ်င္စမ္းနဲ႔
ကမၻာအလည္မွာ ၿမန္မာေဟ႔ရယ္လို႔
တို႔ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ မ်ဳိးခ်စ္ေတြက
ၿပခဲ႔တယ္ ၿမင္ၾကည့္စမ္းကြယ္ ....

ဇမၼဴဒီပါ တို႔ကြ်န္းမွာၿဖင္႔
သူတို႔တစ္ေတြ မင္းမွႈေနလို႔
ခင္ဗ်ားတို႔က ၿပန္မဝင္ဘူးလား
နိင္ငံကၿခား တိုင္းတစ္ပါးမွာ
ေဒါင္းအလံေတြ ရဲေနယုံနဲ႔
ေက်ာင္းနံရံ မေၿပာနဲ႔ေနာ္
ေပါင္ ၾကားပင္ ညပ္ပါမလား
ၿပည္တစ္ခြင္ ေအးခ်မ္းေစဖို႔
တို႔ အေမ လမ္းၿပခါ ေပးေနၿပီ
ၿမန္တစ္ခြင္း လန္းရႊင္ရေအာင္
ၿပည္ပေန တို႔ခြပ္ေဒါင္းေတြက
ေက်ာင္းနံရံ ေဒါင္းအလံစိုက္ရေအာင္ပ
အေရာက္သာ လွမ္းၾကမယ္
ၿပည္ပေရာက္ ခြပ္ေဒါင္းမ်ား ......

No comments:

Post a Comment