ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Monday, January 27, 2014

ရက္စက္ပ မဖုရား ခင္

ရက္စက္ပ မဖုရား ခင္
---------------------

စံပယ္ဖူးေတြ ေဝၿပီ 
ခင္ ေရ
အရြက္ေတြ ေႂကြၾက
အသစ္ေတြ ေဝျပေပမယ့္
ေမာင့္ အခ်စ္ဖူးေတြကေတာ့
ခင္ နဲ႔အတူ ေသဆုံးခဲ့ၿပီေလ ...

ခင္ ေရ
အနမ္းေပးရင္ အလွမ္းေဝးမွာ
စိုးထိတ္ခါ ေၾကာက္လွသူမို႔
လြမ္းေတးေတာင္ မဆိုၿငီးဝ့ံပါဘူး

ေၾသာ္
ေရေျမေတြ စည္းကာျခားလို႔
တို႔ႏွစ္ကိုယ္ ရင္ျခင္းနီးတာပဲေလ
လြဲဖို႔ကံ မ႐ွိေလာက္ဘူးရဲ႕ေပါ့
ျမန္းမၾကာ ဌာေနစခန္းဆီသို႔
ဂေဟဆက္မယ္ စိတ္အေတြးနဲ႔
လွမ္း လွမ္း ၍ လာခဲ့တယ္

ေရာက္မၾကာ ခင္ သက္လ်ာက
ေနာက္ ေနာက္ တေဗြ လက္ကိုတြဲရင္း
လွမ္း လွမ္း ေလွ်ာက္ခါ ႀကိဳ ခဲ့တယ္

Photo: ရက္စက္ပ မဖုရား ခင္
---------------------

စံပယ္ဖူးေတြ ေဝၿပီ 
ခင္ ေရ
အရြက္ေတြ ေႂကြၾက
အသစ္ေတြ ေဝျပေပမယ့္
ေမာင့္ အခ်စ္ဖူးေတြကေတာ့
ခင္ နဲ႔အတူ ေသဆုံးခဲ့ၿပီေလ ...

ခင္ ေရ
အနမ္းေပးရင္ အလွမ္းေဝးမွာ
စိုးထိတ္ခါ ေၾကာက္လွသူမို႔
လြမ္းေတးေတာင္ မဆိုၿငီးဝ့ံပါဘူး

ေၾသာ္
ေရေျမေတြ စည္းကာျခားလို႔
တို႔ႏွစ္ကိုယ္ ရင္ျခင္းနီးတာပဲေလ
လြဲဖို႔ကံ မ႐ွိေလာက္ဘူးရဲ႕ေပါ့
ျမန္းမၾကာ ဌာေနစခန္းဆီသို႔
ဂေဟဆက္မယ္ စိတ္အေတြးနဲ႔
လွမ္း လွမ္း ၍ လာခဲ့တယ္

ေရာက္မၾကာ ခင္ သက္လ်ာက
ေနာက္ ေနာက္ တေဗြ လက္ကိုတြဲရင္း
လွမ္း လွမ္း ေလွ်ာက္ခါ ႀကိဳ ခဲ့တယ္

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)

No comments:

Post a Comment