ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Sunday, January 26, 2014

ၿမဲၾကမယ္ ခိုင္


ၿမဲၾကမယ္ ခိုင္
-------------
Photo: ၿမဲၾကမယ္ ခိုင္
-------------

အေဝးေနလို႔
အေနေဝးလည္း
ရစ္ခါတြယ္
ႏြယ္တစ္ပင္ အလားေပမို႔
ႏွစ္ကမၻာဝယ္
သစၥာႀကိဳးေတြကို
ထာဝရ ျမဲျကမယ္္ ခိုင္ ...


ေမ့ ပါ နိင္
ဗ်ာပါ ေမာေတြနဲ႔
ေသာကဆူ ဘဝခရီးကိုလည္း
ေဖးမကူ လက္ျခင္းယွက္လို႔
ခ်စ္ ဗိမာန္ အိမ္သစ္လမ္းကိုျဖင့္
တြဲလက္ေတြ ဘယ္ခါမခြဲပဲ
လွမ္း လွမ္း ၾက မယ္ ခိုင္ ....

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)
အေဝးေနလို႔
အေနေဝးလည္း
ရစ္ခါတြယ္
ႏြယ္တစ္ပင္ အလားေပမို႔
ႏွစ္ကမၻာဝယ္
သစၥာႀကိဳးေတြကို
ထာဝရ ျမဲျကမယ္္ ခိုင္ ...


ေမ့ ပါ နိင္
ဗ်ာပါ ေမာေတြနဲ႔
ေသာကဆူ ဘဝခရီးကိုလည္း
ေဖးမကူ လက္ျခင္းယွက္လို႔
ခ်စ္ ဗိမာန္ အိမ္သစ္လမ္းကိုျဖင့္
တြဲလက္ေတြ ဘယ္ခါမခြဲပဲ
လွမ္း လွမ္း ၾက မယ္ ခိုင္ ....


No comments:

Post a Comment