ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Monday, January 27, 2014

ငါ႔ ထက္ခ်စ္ေသာသူႏွင္႔ ေတြ႔ပါေစ

ငါ႔ ထက္ခ်စ္ေသာသူႏွင္႔ ေတြ႔ပါေစ
=================
Photo: ငါ႔ ထက္ခ်စ္ေသာသူႏွင္႔ ေတြ႔ပါေစ
=================

ေဩာ္
လာပါ လာပါ မေခၚခဲ႔ပါ
သြားပါ သြားပါ မနွင္ရက္လည္း
တိမ္းရက္သူက စိမ္းရက္ေလၿပီ
အိုဘယ္႔မေဟသီ ေမာင္႔ေဒဝီ ....
ေဩာ္
တိမ္းပါ စိမ္းပါ မုန္းလ်က္ခြာလည္း
မနာအသဲ ဟပ္တက္ကြဲေစ
ရွိ၍ေနလည္း သဒါ လြန္ရစ္
နယ္ကြ်ံခ်စ္ေတြ ရွိခါေနေတာ႔
မုန္းမဖတ္ပါ ၿပဳံးလွ်က္ပါ ....

ေဩာ္
ပြင္႔လင္းစြာ ဝင္လာရက္သူရယ္
မညွာမတာ ခြဲရက္သလား
သြား သူက နင္ တား သူက ငါ
ႏူတ္တစ္ရာ စာစကားလုံးနဲ႔
ေမတၱာပုံရင္း သစၥာဖြဲ႔မယ္
ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွာ ပန္းပြင္႔ပါေစ
အလြမ္းေဝးလို႔ ဘယာ ကင္းခါ
ငါ႔ ထက္ခ်စ္ေသာသူႏွင္႔ ေတြ႔ပါေစ ..

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)
ေဩာ္
လာပါ လာပါ မေခၚခဲ႔ပါ
သြားပါ သြားပါ မနွင္ရက္လည္း
တိမ္းရက္သူက စိမ္းရက္ေလၿပီ
အိုဘယ္႔မေဟသီ ေမာင္႔ေဒဝီ ....
ေဩာ္
တိမ္းပါ စိမ္းပါ မုန္းလ်က္ခြာလည္း
မနာအသဲ ဟပ္တက္ကြဲေစ
ရွိ၍ေနလည္း သဒါ လြန္ရစ္
နယ္ကြ်ံခ်စ္ေတြ ရွိခါေနေတာ႔
မုန္းမဖတ္ပါ ၿပဳံးလွ်က္ပါ ....

ေဩာ္
ပြင္႔လင္းစြာ ဝင္လာရက္သူရယ္
မညွာမတာ ခြဲရက္သလား
သြား သူက နင္ တား သူက ငါ
ႏူတ္တစ္ရာ စာစကားလုံးနဲ႔
ေမတၱာပုံရင္း သစၥာဖြဲ႔မယ္
ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွာ ပန္းပြင္႔ပါေစ
အလြမ္းေဝးလို႔ ဘယာ ကင္းခါ
ငါ႔ ထက္ခ်စ္ေသာသူႏွင္႔ ေတြ႔ပါေစ ..

No comments:

Post a Comment