ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Monday, January 27, 2014

ခ်စ္ေသာ ထား သို႔

ခ်စ္ေသာ ထား သို႔
-------------------

လမ္း တစ္ ေလွ်ာက္ မွာ လည္း

........ ပန္း ပိ ေတာက္ ေတြ 

ပြင္႔ ၿပီ သက္ ထား ေရ ...

စိတ္ တ ေ စၦ အ ရိပ္ ေဝ

နင္႔ ေၿခ ရင္း မွာ ပန္း ရ နံ႔ ေတြ

သင္း ပ်ံ႕ လို႔ ေမႊး ေနမလား သက္ ထား ေရ ...

အခက္ ေၿခြ ရင္လႊာ နန္းဆီ သို႔

မက္ မေၿပ နင္႔ အနမ္း ေတြ ကို

တမ္း တ တယ္ သတိရ စိတ္ေတြနဲ႔

ႏြမ္း လ် မ ၿပယ္ ေမာင္႔ အလြမ္း ေတြက

သက္ ထား ရယ္

လြမ္း လြမ္း လိုက္ တာ ဟယ္ ...


Photo: ခ်စ္ေသာ ထား သို႔
-------------------

လမ္း တစ္ ေလွ်ာက္ မွာ လည္း

........ ပန္း ပိ ေတာက္ ေတြ 

ပြင္႔ ၿပီ သက္ ထား ေရ ...

စိတ္ တ ေ စၦ အ ရိပ္ ေဝ

နင္႔ ေၿခ ရင္း မွာ ပန္း ရ နံ႔ ေတြ

သင္း ပ်ံ႕ လို႔ ေမႊး ေနမလား သက္ ထား ေရ ...

အခက္ ေၿခြ ရင္လႊာ နန္းဆီ သို႔

မက္ မေၿပ နင္႔ အနမ္း ေတြ ကို

တမ္း တ တယ္ သတိရ စိတ္ေတြနဲ႔

ႏြမ္း လ် မ ၿပယ္ ေမာင္႔ အလြမ္း ေတြက

သက္ ထား ရယ္

လြမ္း လြမ္း လိုက္ တာ ဟယ္ ...

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)

No comments:

Post a Comment