ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Monday, October 28, 2013

ပုလဲလိုသာ ပန္ပါေလ

ပုလဲလိုသာ ပန္ပါေလ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ေလ လာ တိမ္း ပါး
.................... ယိမ္း က စား တဲ႔
ပဲ ၿပား ပင္ လည္း
............... မ ၿဖစ္ ခ်င္ ဘူး ခင္ ....

ရြက္ က် ပင္ ေပါက္
....... ရွင္ သန္ ေသာက္ သည့္
ၿမက္ ေၿခာက္ ပင္ လည္း
..... မ ၿဖစ္ ခ်င္ ဘူး ခင္ .....

ပင္ မွ ရည္ သန္
စိတ္ အ မွန္ နဲ႔
သ ဒၵါ ဖြဲ႔ စည္
ရႊန္း ၿမ မွီ သည့္
တစ္ သြင္ သြင္ သာ
စီး သြယ္ ၾက ေသာ
ေရ အ လ်င္ လို႔
ခ်စ္ ပါ ရ ေစ ခင္ .....

အ သည္း မွာ ကြယ္
က ဗၺည္း ထိုး ရင္း
ေက်ာက္ စိုင္ ေက်ာက္ သား
ခိုင္ မား ညား ရယ္
ေပ မွာ တစ္ သီး
က်ီး တစ္ သား နဲ႔
သက္ ေသ မ်က္ ရည္
ေမာင္ ေပး ပါ မယ္
ရင္ ကိုယ္ ခြဲ လို႔
အ သည္း ကို ေလ
ပု လဲ လို႔ သာ ပန္ ေတာ႔ ေလ ......

No comments:

Post a Comment