ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Tuesday, August 6, 2013

သခင္ၿမင္လို႔ ၾကင္လည့္ေပါ႔ .


သခင္ၿမင္လို႔ ၾကင္လည့္ေပါ႔ .
-----------------------------
Photo: သခင္ၿမင္လို႔ ၾကင္လည့္ေပါ႔ .
-----------------------------
သံုးလူထြတ္တင္ ဘုန္းေတာ္အႏၱန
ကံေတာ္ဥာဏ္ အႏၱနေတြနဲ႔ရယ္
ၿပည့္စံုေတာ္မွႈေသာ အရွင္ၿမတ္ဘုရား ....

တဗည့္ေတာ္သည္ သူ႔ အေပၚတြင္
ေရွ႕ေရစက္ေၾကာင္႔ တဏွာလြန္ရစ္
နယ္ကြ်န္နစ္ကာ အခ်စ္ေတြပင္
ၿဖစ္ေပၚမိပါ၏ ။

တဗည့္ေတာ္သည္ သူ႔ အေပၚဝယ္
ေမတၱာမယြင္း သစၥာၿမဲၿခင္းႏွင္႔အတူ
ေပးဆပ္ခ်စ္ၿခင္း နားလည္ၿခင္းႏွင္႔
တန္ဖိုးထားကာ ရင္မွၿမတ္ႏိုး
တိတ္တစ္ခိုးနဲ႔ က်ိတ္ပိုးခ်စ္ရ
အလြန္ပင္ရယ္ ၾကာလွပါၿပီ ဘုရား ....

တဗည့္ေတာ္သည္ သူ႕အေပၚမွာ
အေၾကြးပန္းမို႔ ေၿခြနမ္းသလိုမ်ား
စိတ္အေတြးဝယ္ပင္ မၿဖစ္လင္႔ကစား
ခ်စ္တာသိလို႔မ်ား သူကသာသစၥာရွိရင္
တစ္မိုးေအာက္မွာ မေဖာက္လြဲ
ေခ်ာက္ထဲလည္း ဆင္းရဲပါတယ္ ဘုရား ။

သက္ပိုင္ညွာမွႈး အခ်စ္ရူးမို႔
အတိမ္းခက္လို႔ သူစိမ္းရက္ရင္
ရင္တြင္းဝယ္ ေနဆယ္စင္းလို ပူပါရဲ႕
အရိပ္ေႏြမွာ အခက္ေတြ 
ေဝဆာၿမဴးေအာင္
ခ်စ္သူေရ .......
သခင္ၿမင္လို႔ ၾကင္လည့္ေပါ႔ ...............

(ခ်စ္ရသူလွိဳင္မင္း)  
သံုးလူထြတ္တင္ ဘုန္းေတာ္အႏၱန
ကံေတာ္ဥာဏ္ အႏၱနေတြနဲ႔ရယ္
ၿပည့္စံုေတာ္မွႈေသာ အရွင္ၿမတ္ဘုရား ....

တဗည့္ေတာ္သည္ သူ႔ အေပၚတြင္
ေရွ႕ေရစက္ေၾကာင္႔ တဏွာလြန္ရစ္
နယ္ကြ်န္နစ္ကာ အခ်စ္ေတြပင္
ၿဖစ္ေပၚမိပါ၏ ။

တဗည့္ေတာ္သည္ သူ႔ အေပၚဝယ္
ေမတၱာမယြင္း သစၥာၿမဲၿခင္းႏွင္႔အတူ
ေပးဆပ္ခ်စ္ၿခင္း နားလည္ၿခင္းႏွင္႔
တန္ဖိုးထားကာ ရင္မွၿမတ္ႏိုး
တိတ္တစ္ခိုးနဲ႔ က်ိတ္ပိုးခ်စ္ရ
အလြန္ပင္ရယ္ ၾကာလွပါၿပီ ဘုရား ....

တဗည့္ေတာ္သည္ သူ႕အေပၚမွာ
အေၾကြးပန္းမို႔ ေၿခြနမ္းသလိုမ်ား
စိတ္အေတြးဝယ္ပင္ မၿဖစ္လင္႔ကစား
ခ်စ္တာသိလို႔မ်ား သူကသာသစၥာရွိရင္
တစ္မိုးေအာက္မွာ မေဖာက္လြဲ
ေခ်ာက္ထဲလည္း ဆင္းရဲပါတယ္ ဘုရား ။

သက္ပိုင္ညွာမွႈး အခ်စ္ရူးမို႔
အတိမ္းခက္လို႔ သူစိမ္းရက္ရင္
ရင္တြင္းဝယ္ ေနဆယ္စင္းလို ပူပါရဲ႕
အရိပ္ေႏြမွာ အခက္ေတြ 
ေဝဆာၿမဴးေအာင္
  ခ်စ္သူေရ .......
   သခင္ၿမင္လို႔ ၾကင္လည့္ေပါ႔ .........

No comments:

Post a Comment