ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Thursday, July 4, 2013

အေဖာ္က မလိုက္


အေဖာ္က မလိုက္
^^^^^^^^^^
 
လိုက္ ဖို႔ ကို ေခၚ

အေဖာ္ က မလိုက္

အား မ တန္ လို႔

မာန္ ကို ေလ တင္း

ေလာင္ မီး က် ေသာ

ငါ႔ အ ခ်စ္ ေၾကာင္း ...


ေမ တၱာ ေတြ ေၿပာင္း

သ စၥာ ရယ္ ေႏွာင္း

ေဝး ခဲ႔ ရ ေသာ

ငါ႔ အ ခ ်စ္ ေၾကာင္း ......


ႏွ လံုး သား ယွဥ္

လြန္ ၿဖဴ စင္ ခဲ႔

သ စၥာ လည္း ထား

ေမ တၱာ က မ်ား

သံ ေယာ ဇဥ္ ဒီ လူသားကိုမွ

စိမ္း ကား ရက္ စက္

မုန္း ၿပစ္ ရယ္ တယ္

ေဩာ္

ၿပစ္ မ မုန္း မဲ႔

အ ခ်စ္ ဆံုးရယ္ ......
 
အေဖာ္က မလိုက္
^^^^^^^^^^


လိုက္ ဖို႔ ကို ေခၚ

အေဖာ္ က မလိုက္

အား မ တန္ လို႔

မာန္ ကို ေလ တင္း

ေလာင္ မီး က် ေသာ

ငါ႔ အ ခ်စ္ ေၾကာင္း ...


ေမ တၱာ ေတြ ေၿပာင္း

သ စၥာ ရယ္ ေႏွာင္း

ေဝး ခဲ႔ ရ ေသာ

ငါ႔ အ ခ ်စ္ ေၾကာင္း ......


ႏွ လံုး သား ယွဥ္

လြန္ ၿဖဴ စင္ ခဲ႔

သ စၥာ လည္း ထား

ေမ တၱာ က မ်ား

သံ ေယာ ဇဥ္ ဒီ လူသားကိုမွ

စိမ္း ကား ရက္ စက္

မုန္း ၿပစ္ ရယ္ တယ္

ေဩာ္

ၿပစ္ မ မုန္း မဲ႔

အ ခ်စ္ ဆံုးရယ္ ......

 

No comments:

Post a Comment