ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Friday, April 26, 2013

!!!!! ဂ်င္ မ ေလး ရယ္ !!!!!

Photo: !!!!! ဂ်င္ မ ေလး ရယ္ !!!!!


႔ပိုးဖလံငယ္ မီးကိုလြယ္လို႔
ကိုယ္က်ိဳးနည္းတဲ႔ ဘဝအေရး
အကို ေတြးလို႔ ေၿပာမွၿဖစ္မည္
ေၿပာေတာ႔မည္ ဂ်င္ မ ေလး ေရ .....

အလိမၼာ စာမွရွိ နင္ မလိမၼာတာ 
အ ခါ ခါ သိ ေပ မယ္ လို႔
ဘာ ေၾကာင္႔ မ ၿပင္ သ လည္း 
အရြယ္ကငယ္ ဂုဏ္ဝင္႔သူရယ္.....

အသိေခါက္ခဲ႔ အဝင္နက္တယ္
ေၿပာရေအာင္လည္း ေခတ္ေရွ႕ေၿပးတဲ႔
အ မ်ိဳး ေကာင္း သ မီး ေပ မို႔
သတိေတြထား သိသားနဲ႔မ်ား
ေလာကၾကီးကို အရြဲတိုက္တာလားဟာ ....

ဆူးေပၚဖက္က်ရင္  ဖက္ပဲေပါက္သလို
ဖတ္ေပၚဆူးက်လည္း ဖတ္ပဲေပါက္တာ
ေလာကၾကီးရဲ႕ သေဘာတရားပါ
မိန္း က ေလး တို႔ ရဲ႕ အ သက္
အ ရွက္ ဆို တာ သိ လို႔
ပိုး သား လို ဥ ယု ယ လို႔ ေထြး
ဥယ်ဥ္မွႈးလို႔  ပ်ိဳးေနတာပါ ေလ
ကိုယ္ ဝမ္း နာ ကိုယ္ သာ သိ
နင္ ေဘး မွာ တ ႏွာ ေကာင္ေတြ ဝိုင္း
တဒၤဂေတာ႔ အေပ်ာ္ပါဆိုၿပီး
ခဏေလးကိုပဲ မသာယာပါနဲ႔ေနာ္
အ မ်ား တစ္ကာရဲ႕ အေၿပာ အၾကည့္
အကို ရင္မခ်ီ တာေတာ႔ ရင္ထဲက 
ေစ တ နာ ဆ ႏၵ အ မွန္ ပါ ေလ
ခု လုပ္ ထိ မွ အ မိ တ ေႏွာင္းေနာင္တလည္း
ေနာင္ မွ မ ရ ေစ ခ်င္ ပါ ဘူး ကြယ္
ဟို ေရွ႕ မွာ ေလ အ ၾကင္ နာ အိမ္ ေလး
ႏွ လံုး သား တံ တား ပါ ခင္း ထား တယ္
နင္ ၿမင္ ေအာင္ ၾကည့္  ၾကည့္ စမ္း ပါ ေလ
ၾကင္ နာ စြာ ေပြ  ခိုင္ ၿမဲ စြာ တြဲ
ကမ္း ထား တဲ႔ လက္ တစ္ စံု ကို ေတာ႔
နင္ ၿငိဳ ၿငင္ စြာ ပုတ္ မထုတ္ လိုက္ပါနဲ႔လား
ဂ်င္ ဆို ေသာ ဂ်င္ မ ေလး ရယ္ ...............

ပိုးဖလံငယ္ မီးကိုလြယ္လို႔
ကိုယ္က်ိဳးနည္းတဲ႔ ဘဝအေရး
အကို ေတြးလို႔ ေၿပာမွၿဖစ္မည္
ေၿပာေတာ႔မည္ ဂ်င္ မ ေလး ေရ .....

အလိမၼာ စာမွရွိ နင္ မလိမၼာတာ 
အ ခါ ခါ သိ ေပ မယ္ လို႔
ဘာ ေၾကာင္႔ မ ၿပင္ သ လည္း
အရြယ္ကငယ္ ဂုဏ္ဝင္႔သူရယ္.....

အသိေခါက္ခဲ႔ အဝင္နက္တယ္
ေၿပာရေအာင္လည္း ေခတ္ေရွ႕ေၿပးတဲ႔
အ မ်ိဳး ေကာင္း သ မီး ေပ မို႔
သတိေတြထား သိသားနဲ႔မ်ား
ေလာကၾကီးကို အရြဲတိုက္တာလားဟာ ....

ဆူးေပၚဖက္က်ရင္ ဖက္ပဲေပါက္သလို
ဖတ္ေပၚဆူးက်လည္း ဖတ္ပဲေပါက္တာ
ေလာကၾကီးရဲ႕ သေဘာတရားပါ
မိန္း က ေလး တို႔ ရဲ႕ အ သက္
အ ရွက္ ဆို တာ သိ လို႔
ပိုး သား လို ဥ ယု ယ လို႔ ေထြး
ဥယ်ဥ္မွႈးလို႔ ပ်ိဳးေနတာပါ ေလ
ကိုယ္ ဝမ္း နာ ကိုယ္ သာ သိ
နင္ ေဘး မွာ တ ႏွာ ေကာင္ေတြ ဝိုင္း
တဒၤဂေတာ႔ အေပ်ာ္ပါဆိုၿပီး
ခဏေလးကိုပဲ မသာယာပါနဲ႔ေနာ္
အ မ်ား တစ္ကာရဲ႕ အေၿပာ အၾကည့္
အကို ရင္မခ်ီ တာေတာ႔ ရင္ထဲက
ေစ တ နာ ဆ ႏၵ အ မွန္ ပါ ေလ
ခု လုပ္ ထိ မွ အ မိ တ ေႏွာင္းေနာင္တလည္း
ေနာင္ မွ မ ရ ေစ ခ်င္ ပါ ဘူး ကြယ္
ဟို ေရွ႕ မွာ ေလ အ ၾကင္ နာ အိမ္ ေလး
ႏွ လံုး သား တံ တား ပါ ခင္း ထား တယ္
နင္ ၿမင္ ေအာင္ ၾကည့္ ၾကည့္ စမ္း ပါ ေလ
ၾကင္ နာ စြာ ေပြ ခိုင္ ၿမဲ စြာ တြဲ
ကမ္း ထား တဲ႔ လက္ တစ္ စံု ကို ေတာ႔
နင္ ၿငိဳ ၿငင္ စြာ ပုတ္ မထုတ္လိုက္ပါနဲ႔လား

 ဂ်င္ ဆို ေသာ ဂ်င္ မ ေလး ရယ္ ...............

No comments:

Post a Comment