ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Monday, April 1, 2013

!!!! မုန္းေယာင္ေသြလို႔ မခ်ည့္ပါတယ္ !!!!Photo: !!!! မုန္းေယာင္ေသြလို႔ မခ်ည့္ပါတယ္ !!!!

မခြဲဘူးတူႏွစ္ကိုယ္ သစၥာေတြဆိုလို႔
ေလးဆူဓါတ္ပံု ၿမတ္ေရႊတိဂံုမွာ
ပန္သစၥာဆု အတုၿပဳကာ
ခြဲခြာထြက္ခဲ႔ မတ္လ၁၆ရက္မို႔
ေနာက္ၿပန္မလွည့္ မ်က္ရည္ထြက္ခဲ႔
မေနတက္ပါလို႔ ေက်နပ္ေအာင္ေတာ႔
အၿမန္ၿပန္ခဲ႔ပါတဲ႔ ခ်စ္ရေသာ ေမာင္ ~~~

ခ်စ္သူစကား နားထဲၾကားေတာ႔
သမုဒယနဲ႔လြမ္း ေမာင္ရင္မွာလည္းကြ်မ္း
ၿပန္ေတြးၿမင္ေယာင္ ေမာင္ ေပးလက္ေဆာင္
ေဘးနားမွာထား ေမာင္ ရွိသလိုပါလား
ထိုထိုစကား ခ်စ္ေၿပာညွားလည္း
အၿပစ္ရွာလို႔ မုန္းတာလားကြာ
အသစ္ရွာဖို႔ မဆိုထားနဲ႔
အမုန္းဆိုတာ ေဝလာေဝး
ေသၿခာေတြးပါ ခ်စ္သဲရယ္ ♥

လကၡဏာလို႔ ပဏၰာမတင္႔သူမို႔
အေနာ္ရထာ မာန္ရွသလို႔ခံရတာပ
သုဘဒၵါႏွယ္ မုန္းမာန္ညိဳးေတာ႔
မုန္းေယာင္ေသြလို႔ မခ်ည့္ပါတယ္
ပုန္းေရွာင္မေန႔နဲ႔ ခ်စ္သူရယ္ေလ
မၾကိဳက္တာမ်ား ရွိေနသားက
ပြင္႔လင္းစြာေၿပာ အရာအားလံုး
ခ်စ္သေဘာပါလို႔ ေတာင္းဆုၿပဳရင္း 
မေပ်ာ္တစ္သက္ လြမ္းမ်က္ရည္နဲ႔
လွမ္း လွမ္း ၍ ေၿပးလို႔ သြား
ခြဲ ခြဲ မသြားပါနဲ႔လား အခ်စ္ရယ္ ♥♥♥

မခြဲဘူးတူႏွစ္ကိုယ္ သစၥာေတြဆိုလို႔
 
ေလးဆူဓါတ္ပံု ၿမတ္ေရႊတိဂံုမွာ

ပန္သစၥာဆု အတုၿပဳကာ


ခြဲခြာထြက္ခဲ႔ မတ္လ၁၆ရက္မို႔

ေနာက္ၿပန္မလွည့္ မ်က္ရည္ထြက္ခဲ႔

မေနတက္ပါလို႔ ေက်နပ္ေအာင္ေတာ႔

အၿမန္ၿပန္ခဲ႔ပါတဲ႔ ခ်စ္ရေသာ ေမာင္ ~~~


ခ်စ္သူစကား နားထဲၾကားေတာ႔

သမုဒယနဲ႔လြမ္း ေမာင္ရင္မွာလည္းကြ်မ္း


ၿပန္ေတြးၿမင္ေယာင္ ေမာင္ ေပးလက္ေဆာင္

ေဘးနားမွာထား ေမာင္ ရွိသလိုပါလား

ထိုထိုစကား ခ်စ္ေၿပာညွားလည္း

အၿပစ္ရွာလို႔ မုန္းတာလားကြာ

အသစ္ရွာဖို႔ မဆိုထားနဲ႔

အမုန္းဆိုတာ ေဝလာေဝး

ေသၿခာေတြးပါ ခ်စ္သဲရယ္ ♥

လကၡဏာလို႔ ပဏၰာမတင္႔သူမို႔

အေနာ္ရထာ မာန္ရွသလို႔ခံရတာပ

သုဘဒၵါႏွယ္ မုန္းမာန္ညိဳးေတာ႔

မုန္းေယာင္ေသြလို႔ မခ်ည့္ပါတယ္

ပုန္းေရွာင္မေန႔နဲ႔ ခ်စ္သူရယ္ေလ

မၾကိဳက္တာမ်ား ရွိေနသားက

ပြင္႔လင္းစြာေၿပာ အရာအားလံုး

ခ်စ္သေဘာပါလို႔ ေတာင္းဆုၿပဳရင္း 

မေပ်ာ္တစ္သက္ လြမ္းမ်က္ရည္နဲ႔

လွမ္း လွမ္း ၍ ေၿပးလို႔ သြား

ခြဲ ခြဲ မသြားပါနဲ႔လား အခ်စ္ရယ္ ♥♥♥

No comments:

Post a Comment