ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Sunday, April 14, 2013

:'( :'( :'( ဒီ ေန႔ လည္း စိတ္ ညစ္ တယ္ :'( :'( :'(


သူ႕ကိုယ္ပင္လွ်င္ ခ်စ္မိေလၿပီ
အသက္တစ္မွ်ရယ္ အမွန္တရားပါကြယ္
ခံစားရေလ ပိုခ်စ္ေလမို႔
တစ္ ေယာက္ ထဲ အတြက္
မေလ်ာ႔နိင္ေသာအခ်စ္ေတြနဲ႔
စိတ္ေကာက္တာေတြ ေၿပ ေၿပ မလားရယ္လို႔
ေဝ ေဝ ေသာရြက္တို႔ ေၾကြေသာေႏြမွာ
အသဲမွာငို ဒီအလြမ္းေတြနဲ႔
ေဝဒနာဒဏ္ ကံသင္႔သူမို႕
ေၾကၿငာရန္ မသင္႔သူေလေတာ႔
သံေယာဇဥ္ သမုဒယမီးရယ္
ေမာင္႔ ရင္ထဲတြင္မေတာ႔
ပူ ပူ တယ္ေလ ဆယ္ေႏြကဲတာမို႔
လ မင္း လို လင္း မဲ႔ သူ ရဲ႕
ဒီ ေန႔ လည္း စိတ္ ညစ္ တယ္ :'( :'( :'(


အက်ိဳးအေၾကာင္းရယ္ အဆိုးအေကာင္းနဲ႔
ေမာင္႔ ဘဝရဲ႕ အေဖာ္ပါကြယ္
သနားမငဲ႔ ရက္စက္ရက္လို႔
ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွာ မပါေလးတိုင္း
ေၾကြဆင္းလုလု မ်က္ရည္ဥေတြက
ဘယ္ဘက္ႏွလံုး စုေစအံုးလည္း
အမ်ားတစ္ကာလို သနားပါကြယ္
ထားရာေန ေစရာသြားလို႔
ခ်စ္မိခ်စ္ၿခင္း ေမတၱာအဆင္းက
ေႏြအလယ္မွာ စမ္းေၿခာက္သလိုမ်ား
ေမာင္႔ ရင္မွာ မခန္းေၿခာက္နိင္တာမို႔
ေန မင္း လို႔ ရင္ မွာ ရွိ သူ ရဲ႕
ဒီ ေန လည္း စိတ္ ညစ္ တယ္ :'( :'( :'(
 

Photo: :'( :'( :'(  ဒီ ေန႔ လည္း စိတ္ ညစ္ တယ္ :'( :'( :'( 


္
သူ႕ကိုယ္ပင္လွ်င္ ခ်စ္မိေလၿပီ
အသက္တစ္မွ်ရယ္ အမွန္တရားပါကြယ္
ခံစားရေလ ပိုခ်စ္ေလမို႔
တစ္ ေယာက္ ထဲ အတြက္ 
မေလ်ာ႔နိင္ေသာအခ်စ္ေတြနဲ႔
စိတ္ေကာက္တာေတြ ေၿပ ေၿပ မလားရယ္လို႔
ေဝ ေဝ ေသာရြက္တို႔ ေၾကြေသာေႏြမွာ
အသဲမွာငို ဒီအလြမ္းေတြနဲ႔
ေဝဒနာဒဏ္ ကံသင္႔သူမို႕
ေၾကၿငာရန္ မသင္႔သူေလေတာ႔
သံေယာဇဥ္ သမုဒယမီးရယ္
ေမာင္႔ ရင္ထဲတြင္မေတာ႔
ပူ ပူ တယ္ေလ ဆယ္ေႏြကဲတာမို႔
လ မင္း လို လင္း မဲ႔ သူ ရဲ႕
ဒီ ေန႔ လည္း စိတ္ ညစ္ တယ္ :'( :'( :'( 


အက်ိဳးအေၾကာင္းရယ္ အဆိုးအေကာင္းနဲ႔
ေမာင္႔ ဘဝရဲ႕ အေဖာ္ပါကြယ္
သနားမငဲ႔ ရက္စက္ရက္လို႔
ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွာ မပါေလးတိုင္း
ေၾကြဆင္းလုလု မ်က္ရည္ဥေတြက
ဘယ္ဘက္ႏွလံုး စုေစအံုးလည္း
အမ်ားတစ္ကာလို သနားပါကြယ္
ထားရာေန ေစရာသြားလို႔
ခ်စ္မိခ်စ္ၿခင္း ေမတၱာအဆင္းက
ေႏြအလယ္မွာ စမ္းေၿခာက္သလိုမ်ား
ေမာင္႔ ရင္မွာ မခန္းေၿခာက္နိင္တာမို႔
ေန မင္း လို႔ ရင္ မွာ ရွိ သူ ရဲ႕
ဒီ ေန လည္း စိတ္ ညစ္ တယ္ :'( :'( :'( 

No comments:

Post a Comment