ကဗျာချစ်သူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါ၏

ကဗ်ာခ်စ္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္သီေသာ ကဗ်ာေလးမ်ား ကဗ်ာဘေလာ့ေလးမွ ေနြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္

Sunday, April 14, 2013

^!^ ေမတၱာေပးလို႔ မရသူရယ္ ^!^

အပူတက အပူေတြကို
အတူမွ်ကာ ယူမယ္ဆိုတဲ႔ ေမာင္႔ခ်စ္သူေရ
ေမတၱာဟာ ေအးၿမေပမယ္႔
ပိုခ်စ္သူတိုင္း ရင္နာရတာ
ကမၻာဦးအစက ေၿပာေသာစကား
ေဩာ္ တစ္ကယ္ပါလားေနာ္
အလ်ားအနံ မရွိေပမယ္႔
အသြား အၿပန္ေတြ ရွိတယ္တဲ႔လား
ေမာင္႔အတြက္ေတာ႔ မွားၿပီေပါ႔ေနာ္
ရင္ထဲကေဝဒနာ ေသကာမွပင္
ေၿဖသာမယ္လို႔ ေမာင္ကထင္ ................

ပံုမ်ားတင္လို႔ စိတ္နာသတဲ႔လား
သိကၡာခ်ခဲ႔တာမွ မဟုတ္ခဲ႔တာေလ
ဘဝအေဖာ္ဆိုၿပီး လက္တြဲကာေခၚခဲ႔တာပါ
ေယာက္က်ားဆိုတဲ႔ မာနတရား
ေဘးကိုထားလို႔ ခ်စ္ ဘာလုပ္လုပ္
အဟုတ္ေတြထင္ အၿပစ္ေတြပင္ တင္ဖူးလား?
စိတ္နာေၾကးသာ ေၿပာရေၾကးလား
နားနဲ႔မနာ ႏွလံုးသားနဲ႔နာလို႔
ခဏေလးၿဖစ္ၿဖစ္ ၿမင္ၾကည့္စမ္းပါ

ဗ်တၱရယ္ႏွယ္ ပ႑ာေတာ္ေတြ
ဆက္ခ်င္ေပမယ္႔ အေနာ္ရထာ
မာန္ရွသလို႔ ခံရတဲ႔ေကာင္ ဒီ ေမာင္
သူမ်ားေတြေမး ခ်စ္သူေတြလား
မဟုတ္ညားပါ ထိုထိုစကား
ၿမဲေၿဖၾကားမို႔ ခံရတဲ႔ေကာင္ ဒီ ေမာင္
မ်ားသူငွာအတြက္ ကဗ်ာေတြစပ္ေပမယ္႔
ေမာင္႔အတြက္ေတာ႔ ရင္ထဲမေရာက္
အေတြးပင္ေပ်ာက္လို႔ ခံရတဲ႔ေကာင္ ဒီ ေမာင္
ခ်စ္သက္လ်ာကို ေကာင္ေလးေတြက
ခ်စ္ေလး ခ်စ္ဆံုး တြင္တြင္သံုး၍
ေခၚပင္ ေခၚညား ေခၚေနသားလည္း
တားခြင္႔မေပး အလြန္ပင္ေဆြးလို႔
ငိုရတဲ႔ေကာင္ ဒီ ေမာင္
ပံုေတြမတင္ ခ်စ္သူ႔ထံတြင္
ခြင္႔ပန္ဆင္က ေမာင္၏သေဘာ
ထိုသို႔ေၿပာ၍ ကဗ်ာေတြပင္တင္မိသည္

ေနာက္မ်ားဘာေၾကာင္႔ စိတ္ေတြေဖာက္လို႔
အိမ္ကဆူညား ေၿပာပါမ်ားမို႔
အစကေတာ႔ ယံုမိသည္
စိတ္ေတြေကာက္လို႔ စကားမေၿပာ
ထိုထိုေသာရက္ ဆန္းစစ္လိုက္ေတာ႔
ၿဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေမာင္သိၿပီကြယ္
အရွက္ရမဲ႔ေဘး ၿဖည့္ကာေတြးလို႔
အၿပံဳးမပ်က္ အမုန္းေတာင္ဖတ္ခဲ႔လာ?
ၿပိဳင္လာလွ်င္ အရံူးေပးလို႔
ႏွလံုးေအးေအာင္ ေနေပးသူပါ
စိန္ ေရႊ ေက်ာက္မ်ား ေစ်းပင္ၿဖတ္ထား
ေမာင္႔ ေမတၱာေတာ႔ ေစ်းမၿဖတ္နဲ႔
ရာဇဝင္ စာမတင္ခ်င္ေပမယ္႔
ပံုပမာတင္လို႔ ေၿပာကာၿပမယ္
အသဲႏွလံုး အသက္ပင္ပံုလို႔
ခ်စ္ တစ္ေယာက္ထဲကို ခ်စ္မိတာက
ႏွစ္လႊာေပါင္းမွ တစ္ရြက္ရယ္ထား
ဆြယ္ ေတာ္ ရြက္ ႏွင္႔ မၿခားပါကြယ္
တစ္ရိုးတစ္ညွာမွ တစ္ပြင္႔ရယ္သာ
ပြင္႔ကာေမႊးတဲ႔ ၾကာပြင္႔ေလးႏွယ္
တစ္သက္မွာမွ သီးၿပီးေသေသာ
သစၥာၾကီးမား ေပပင္အလား
တစ္မိုးေအာက္မွ တစ္ေယာက္ထဲမို႔
မေဖာက္လြဲလို႔ အသက္ကိုပင္
ေပးဆပ္ထားသူက ေမာင္ ရယ္ ပါ ေလ
ေမာင္႔ ေမတၱာေတြ ေပးပါေပမယ္႔
ပူတယ္ေလ အစစ္မထင္သူက
သစၥာေတြလွပ္ ေမတၱာေတြရပ္ကာ
ခြဲခြာအေဝး ေရွာင္ဖယ္ေၿပးေတာ႔
လွမ္း လွမ္း ၍ ကမၻာေတြ က ၿခား
အခ်စ္ေရ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ရႊင္ပါေစသား ကြယ္


Photo: ^!^ ေမတၱာေပးလို႔ မရသူရယ္ ^!^


အပူတက အပူေတြကို
အတူမွ်ကာ ယူမယ္ဆိုတဲ႔ ေမာင္႔ခ်စ္သူေရ
ေမတၱာဟာ ေအးၿမေပမယ္႔
ပိုခ်စ္သူတိုင္း ရင္နာရတာ
ကမၻာဦးအစက ေၿပာေသာစကား
ေဩာ္ တစ္ကယ္ပါလားေနာ္
အလ်ားအနံ မရွိေပမယ္႔
အသြား အၿပန္ေတြ ရွိတယ္တဲ႔လား
ေမာင္႔အတြက္ေတာ႔ မွားၿပီေပါ႔ေနာ္
ရင္ထဲကေဝဒနာ ေသကာမွပင္
ေၿဖသာမယ္လို႔ ေမာင္ကထင္ ................

ပံုမ်ားတင္လို႔ စိတ္နာသတဲ႔လား
သိကၡာခ်ခဲ႔တာမွ မဟုတ္ခဲ႔တာေလ
ဘဝအေဖာ္ဆိုၿပီး လက္တြဲကာေခၚခဲ႔တာပါ
ေယာက္က်ားဆိုတဲ႔ မာနတရား
ေဘးကိုထားလို႔ ခ်စ္ ဘာလုပ္လုပ္
အဟုတ္ေတြထင္ အၿပစ္ေတြပင္ တင္ဖူးလား?
စိတ္နာေၾကးသာ ေၿပာရေၾကးလား
နားနဲ႔မနာ ႏွလံုးသားနဲ႔နာလို႔
ခဏေလးၿဖစ္ၿဖစ္ ၿမင္ၾကည့္စမ္းပါ

ဗ်တၱရယ္ႏွယ္ ပ႑ာေတာ္ေတြ
ဆက္ခ်င္ေပမယ္႔ အေနာ္ရထာ
မာန္ရွသလို႔ ခံရတဲ႔ေကာင္ ဒီ ေမာင္
သူမ်ားေတြေမး ခ်စ္သူေတြလား
မဟုတ္ညားပါ ထိုထိုစကား
ၿမဲေၿဖၾကားမို႔ ခံရတဲ႔ေကာင္ ဒီ ေမာင္
မ်ားသူငွာအတြက္ ကဗ်ာေတြစပ္ေပမယ္႔
ေမာင္႔အတြက္ေတာ႔ ရင္ထဲမေရာက္
အေတြးပင္ေပ်ာက္လို႔ ခံရတဲ႔ေကာင္ ဒီ ေမာင္
ခ်စ္သက္လ်ာကို ေကာင္ေလးေတြက
ခ်စ္ေလး ခ်စ္ဆံုး တြင္တြင္သံုး၍
ေခၚပင္ ေခၚညား ေခၚေနသားလည္း
တားခြင္႔မေပး အလြန္ပင္ေဆြးလို႔
ငိုရတဲ႔ေကာင္ ဒီ ေမာင္
ပံုေတြမတင္ ခ်စ္သူ႔ထံတြင္
ခြင္႔ပန္ဆင္က ေမာင္၏သေဘာ
ထိုသို႔ေၿပာ၍ ကဗ်ာေတြပင္တင္မိသည္

ေနာက္မ်ားဘာေၾကာင္႔ စိတ္ေတြေဖာက္လို႔
အိမ္ကဆူညား ေၿပာပါမ်ားမို႔
အစကေတာ႔ ယံုမိသည္
စိတ္ေတြေကာက္လို႔ စကားမေၿပာ
ထိုထိုေသာရက္ ဆန္းစစ္လိုက္ေတာ႔
ၿဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေမာင္သိၿပီကြယ္
အရွက္ရမဲ႔ေဘး ၿဖည့္ကာေတြးလို႔
အၿပံဳးမပ်က္ အမုန္းေတာင္ဖတ္ခဲ႔လာ?
ၿပိဳင္လာလွ်င္ အရံူးေပးလို႔
ႏွလံုးေအးေအာင္ ေနေပးသူပါ
စိန္ ေရႊ ေက်ာက္မ်ား ေစ်းပင္ၿဖတ္ထား
ေမာင္႔ ေမတၱာေတာ႔ ေစ်းမၿဖတ္နဲ႔
ရာဇဝင္ စာမတင္ခ်င္ေပမယ္႔
ပံုပမာတင္လို႔ ေၿပာကာၿပမယ္
အသဲႏွလံုး အသက္ပင္ပံုလို႔
ခ်စ္ တစ္ေယာက္ထဲကို ခ်စ္မိတာက
ႏွစ္လႊာေပါင္းမွ တစ္ရြက္ရယ္ထား
ဆြယ္ ေတာ္ ရြက္ ႏွင္႔ မၿခားပါကြယ္
တစ္ရိုးတစ္ညွာမွ တစ္ပြင္႔ရယ္သာ
ပြင္႔ကာေမႊးတဲ႔ ၾကာပြင္႔ေလးႏွယ္
တစ္သက္မွာမွ သီးၿပီးေသေသာ
သစၥာၾကီးမား ေပပင္အလား
တစ္မိုးေအာက္မွ တစ္ေယာက္ထဲမို႔
မေဖာက္လြဲလို႔ အသက္ကိုပင္
ေပးဆပ္ထားသူက ေမာင္ ရယ္ ပါ ေလ
ေမာင္႔ ေမတၱာေတြ ေပးပါေပမယ္႔
ပူတယ္ေလ အစစ္မထင္သူက
သစၥာေတြလွပ္ ေမတၱာေတြရပ္ကာ
ခြဲခြာအေဝး ေရွာင္ဖယ္ေၿပးေတာ႔
လွမ္း လွမ္း ၍ ကမၻာေတြ က ၿခား
အခ်စ္ေရ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ရႊင္ပါေစသား ကြယ္

ႏွလံုးသားရွိသူတိုင္း ခံစားနိင္ၾကပါေစ ေနာ္ ထိခိုက္မဲ႔ ကြန္႔မန္းမေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္

ေမတၱာ အခ်စ္ သစၥာ ေရစက္
ေက်ာက္စိုင္ ေက်ာက္သား ခိုင္မားညားမို႔ 
မည္သိုပင္ဖ်က္ မပ်က္ေသးေတာ႔
ေဆးပန္းခ်ီလို က်ဴပ္ေရးမမွီရင္
................................. 

No comments:

Post a Comment